Sesja XXIX z dnia 15 grudnia 2016

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXIX/280/16 w sprawie podjęcia konstruktywnych działań zmierzających do poprawy jakości wody w rzece Dłubni, potoku Młynówka i wodzie Zalewu Nowohuckiego oraz zadbanie o czystości koryta Dłubni i Młynówki

Uchwała nr XXIX/281/16 w sprawie opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie spożywczo-przemysłowym zlokalizowanym na os. Kazimierzowskm 30 w Krakowie

Uchwała nr XXIX/282/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Uchwała nr XXIX/283/16 w sprawie opinii dotyczącej możliwości zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu przy ulicy Fatimskiej 8 pod stację bazową telefonii komórkowej