Sesja XXVII z dnia 27 października 2016

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXVII/270/16 w sprawie proponowanego poziomu limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXVII/271/16 w sprawie wskazania lokalizacji kontenerowych szaletów miejskich na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXVII/272/16 w sprawie zmian w składzie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego pn. "Bezpieczny Kraków"

Uchwała nr XXVII/273/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XXVII/274/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Uchwała nr XXVII/275/16 w sprawie wniosku do Prezydenta dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego rezygnacji z zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017

Uchwała nr XXVII/276/16 w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" na 2016