Sesja XXVI z dnia 29 września 2016

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXVI/254/16 w sprawie opinii do wniosku o ustalenie inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, w ramach zadania "Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci", na działce nr 3/9 obr.8 Nowa Huta na os. Złotej Jesieni 1 w Krakowie"

Uchwała nr XXVI/255/16 w sprawie opinii do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. wraz z budową dwupoziomowego łącznika komunikacyjnego z istniejącym budynkiem szpitala, budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania "Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci", na działkach nr 3/8, 3/9 obr.8 Nowa Huta na os. Złotej Jesieni 1 w Krakowie"

Uchwała nr XXVI/256/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Uchwała nr XXVI/257/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami

Uchwała nr XXVI/258/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu Obywatelskiego

Uchwała nr XXVI/259/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego

Uchwała nr XXVI/260/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego

Uchwała nr XXVI/261/16 w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Seniorów

Uchwała nr XXVI/262/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych

Uchwała nr XXVI/263/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji i Kultury

Uchwała nr XXVI/264/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych

Uchwała nr XXVI/265/16 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na "Obsługę Dzielnic" na rok 2017

Załącznik do uchwały nr XXVI/265/16

Uchwała nr XXVI/266/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XXVI/267/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Uchwała nr XXVI/268/16 w sprawie wniosku do Prezydenta dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zmiany realizatora zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017

Uchwała nr XXVI/269/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego