Sesja XXV z dnia 25 sierpnia 2016

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXV/242/16 w sprawie ustanowienia prawa użytkowania do dn. 20.01.2035 r. na rzecz Uczelni Jańskiego z siedzibą w Łomży na nieruchomości położonej na os. Niepodległości 19, stanowiącej zabudowaną działkę nr 73 obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta

Uchwała nr XXV/243/16 w sprawie opinii dotyczącej przekazania i ustanowienia prawa trwałego zarządu - Skwer II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - z ZIKiT-u na ZZM w Krakowie

Uchwała nr XXV/244/16 w sprawie opinii dotyczącej możliwości zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Ośrodka położonego przy ulicy Makuszyńskiego 19A w Krakowie pod stacją bazową telefonii komórkowej z firmą T-Mobile S.A.

Uchwała nr XXV/245/16 w sprawie opinii projektu budowlanego modernizacji układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie

Uchwała nr XXV/246/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Uchwała nr XXV/247/16 w sprawie wniosku do Prezydenta dotyczącego wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2017

Uchwała nr XXV/248/16 w sprawie opinii dotyczącego bezprzetargowego zbycia działki nr 145/112 o pow. 0,1049 ha, położonej w obrębie 8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Okulickiego w Krakowie

Uchwała nr XXV/249/16 w sprawie opinii projektu oświetlenia dla ul. Stadionowej i os. Wysokiego w Krakowie

Uchwała nr XXV/250/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchylona uchwała nr XXV/251/16 w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz zasad jego używania i wykorzystywania

Załącznik do uchwały nr XXV/251/16

Uchwała nr XXV/252/16 w sprawie wniosku do ZIKiT w Krakowie o przywrócenie linii autobusowej 501 na poprzednią trasę tj. do przystanku końcowego Kombinat przez teren Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXV/253/16 w sprawie zmian w podziale środków finansowych na "Obsługę Dzielnic"