Sesja XXIV z dnia 7 lipca 2016

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXIV/236/16 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXIV/237/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XXIV/238/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XXIV/239/16 w sprawie opinii lokalizacji szaletu miejskiego na terenie Dzielnicy XVI

Uchwała nr XXIV/240/16 w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XVI Bieńczyce działek nr: 51/4, 51/5, 67/1 obręb 7 j. ew. Nowa Huta i działek 83/9, 223/12 obręb 8 j. ew. Nowa Huta

Uchwała nr XXIV/241/16 w sprawie ostatecznego wykazu zadań w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Załącznik do uchwały nr XXIV/241/16