Sesja XXIII z dnia 23 czerwca 2016

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXIII/233/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XXIII/234/16 w sprawie wniosków do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zmian zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017

Uchwała nr XXIII/235/16 w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi z terenu działania Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce