Sesja XXII z dnia 19 maja 2016

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXII/224/16 w sprawie opinii dotyczącej możliwości wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC

Uchwała nr XXII/225/16 w sprawie opinii dotyczącej możliwości zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu przy ulicy Makuszyńskiego 19A pod stację bazową telefonii komórkowej

Uchwała nr XXII/226/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XXII/227/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XXII/228/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XXII/229/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XXII/230/16 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Załącznik do uchwały nr XXII/230/16

Uchwała nr XXII/231/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XXII/232/16 w sprawie wniosku do Prezydenta dotyczącego wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017