Sesja XXI z dnia 28 kwietnia 2016

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXI/217/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XXI/218/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XXI/219/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XXI/220/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XXI/221/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za rok 2015

Załącznik do uchwały nr XXI/221/16

Załącznik do uchwały nr XXI/221/16

Uchwała nr XXI/222/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XXI/223/16 w sprawie wniosków do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zmian zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2018