Sesja XIX z dnia 25 lutego 2016

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XIX/188/16 w sprawie opinii do projektu budowy pochylni, schodów terenowych oraz fragmentu chodnika na działce nr 298 obr. 8 przy ul. Okulickiego w Krakowie

Uchwała nr XIX/189/16 w sprawie opinii najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XIX/190/16 w sprawie opinii najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XIX/191/16 w sprawie opinii najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XIX/192/16 w sprawie opinii najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XIX/193/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XIX/194/16 w sprawie likwidacji chodnika

Uchwała nr XIX/195/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIX/196/16 w sprawie opinii najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XIX/197/16 w sprawie opinii najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XIX/198/16 w sprawie opinii najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XIX/199/16 w sprawie opinii najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XIX/200/16 w sprawie wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zmian zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2017

Uchwała nr XIX/201/16 w sprawie zmiany podziału środków finansowych „Obsługa Dzielnic”