Sesja XVIII z dnia 28 stycznia 2016

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XVIII/175/16 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

Uchwała nr XVIII/176/16 w sprawie wniosku o budowę wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XVIII/177/16 w sprawie opinii wykonania muralu na elewacji budynku gminnego

Uchwała nr XVIII/178/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XVIII/179/16 w sprawie zmiany podziału środków finansowych „Obsługa Dzielnic”

Uchwała nr XVIII/180/16 w sprawie opinii nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 117 w Krakowie

Uchwała nr XVIII/181/16 w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka”

Uchwała nr XVIII/182/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XVIII/183/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XVIII/184/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XVIII/185/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XVIII/186/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XVIII/187/16 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego