Sesja XVI z dnia 22 listopada 2015

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XVI/158/15 w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XVI/159/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015

Uchwała nr XVI/160/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XVI/161/15 w sprawie opinii do koncepcji miejsc postojowych przy ul. M. Dąbrowskiej

Uchwała nr XVI/162/15 w sprawie opinii projektu przebudowy ul. Kocmyrzowskiej w zakresie przebudowy chodnika

Uchwała nr XVI/163/15 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała nr XVI/164/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XVI/165/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XVI/166/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XVI/167/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XVI/168/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego