Sesja XIV z dnia 24 września 2015

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XIV/121/15 w sprawie opinii zawarcia umowy najmu

Uchwała nr XIV/122/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015

Uchwała nr XIV/123/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/97/15 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 16 lipca 2015 r.

Uchwała nr XIV/124/15 w sprawie wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015 - 2017

Uchwała nr XIV/125/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XIV/126/15 w sprawie opinii projektu budowlanego „Budowa pochylni, schodów terenowych oraz fragmentu chodnika na działce nr 298/6 obr. 6 przy ul. Okulickiego w Krakowie”

Uchwała nr XIV/127/15 w sprawie opinii bezprzetargowego wynajmu lokalu

Uchwała nr XIV/128/15 w sprawie opinii ustalania rozkładu godzin pracy aptek krakowskich

Uchwała nr XIV/129/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XIV/130/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XIV/131/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XIV/132/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XIV/133/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XIV/134/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XIV/135/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XIV/136/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XIV/137/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XIV/138/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XIV/139/15 w sprawie zmian w podziale środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”

Uchwała nr XIV/140/15 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” na rok 2016

Załącznik do uchwały nr XIV/140/15

Uchwała nr XIV/141/15 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIV/142/15 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIV/143/15 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIV/144/15 w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce