Sesja XIII z dnia 27 sierpnia 2015

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XIII/105/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015

Uchwała nr XIII/106/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XIII/107/15 w sprawie wniosku o realizację zadania wpisanego na listę zadań Dzielnicy XVI Bieńczyce w roku 2015 i na rok 2016

Uchwała nr XIII/108/15 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIII/109/15 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIII/110/15 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIII/111/15 w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIII/112/15 w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIII/113/15 w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIII/114/15 w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIII/115/15 w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIII/116/15 w sprawie zmiany nazwy Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIII/117/15 w sprawie powołania Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIII/118/15 w sprawie powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIII/119/15 w sprawie powołania Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XIII/120/15 w sprawie opinii projektu tzw. „Smoczego Skweru” na działce 157/1 obręb 8 j.ew. Nowa Huta przy ul.L. Okulickiego w Krakowie”