Sesja XII z dnia 16 lipca 2015

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XII/89/15 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XII/90/15 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz zmiany składu osobowego komisji

Uchwała nr XII/91/15 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XII/92/15 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XII/93/15 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XII/94/15 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XII/95/15 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XII/96/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015

Uchwała nr XII/97/15 w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego realizowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce w latach 2015- 2016

Uchwała nr XII/98/15 w sprawie ostatecznego wykazu zadań w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Załącznik do uchwały nr XII/98/15

Uchwała nr XII/99/15 w sprawie wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016 – 2017

Uchwała nr XII/100/15 w sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce Szpital”

Uchwała nr XII/101/15 w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/15 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka"

Uchwała nr XII/102/15 w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XII/103/15 w sprawie powołania Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XII/104/15 w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce