Piotr Dominik, Członek Zarządu

Wykształcenie wyższe - magister prawa (ukończenie studiów 2004 r.) aplikacja sądowa (ukończenie 2008 r.)

Reprezetuje okręg wyborczy nr 8
Osiedle Strusia 6, 7, 8, 9, 9A

Działalność w komisjach:

 • Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
 • Komisja Sportu

Adres e-mail: piotr.dominik.rada@gmail.com

Strona www: piotrdominik.wordpress.com

Moje zamierzenia:

 • Porządkowanie przestrzeni publicznej:
  1. remonty ulic
  2. remonty i budowa chodników
  3. poprawa oświetlenia
  4. tworzenie nowych miejsc parkingowych
  5. uregulowanie kwestii dojazdu na teren parkingu przy kościele św. Józefa
 • Bezpieczeństwo:
  1. współpraca z Policją i Strażą Miejską w likwidacji zagrożeń zgłaszanych przez mieszkańców
  2. rozbudowa monitoringu wizyjnego
  3. zwalczanie aktów wandalizmu, w tym nielegalnego graffiti
 • Dbałość o pieniądze publiczne, czyli staranna analiza podejmowanych przez Radę Dzielnicy inicjatyw pod względem zasadności i celowości wydawanych środków budżetowych