Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO- 09.05.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA, PROFILAKTYKI I MIESZKALNICTWA- 09.05.2019 r. g. 19.00 -

KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA- 23.05.2019 r. g. 18.30 -

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO- 16.05.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA REWIZYJNA - 30.05.2019 r. g. 19.00. -

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI- 23.05.2019 r. g. 19.30 -

KOMISJA EDUKACJI, SPORTU I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO- 08.05.2019 r. g. 19.00 -

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI- 08.05.2019 r. g. 19.30 -