Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO- 14.02.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA, PROFILAKTYKI I MIESZKALNICTWA- 14.02.2019 r. g. 18.15 -

KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA- 21.02.2019 r. g. 18.30 -

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO- 21.02.2019 r. g. 17.00 -

KOMISJA REWIZYJNA - 28.02.2019 r. g. 19.00. -

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI- 21.02.2019 r. g. 19.30. -

KOMISJA EDUKACJI, SPORTU I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO- 14.02.2019 r. g. 19.00 -

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI Z TERENU DZIAŁANIA RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE- 28.02.2019 r. g. 16.45 -