KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI

Skład komisji:

  1. Zdzisław Pawiński - Przewodniczący
  2. Andrzej Buczkowski
  3. Magdalena Dziedzic

Przedmiot działania komisji:

  1. Współpraca ze spóldzielniami mieszkaniowymi z terenu dzielnicy w zakresie wykonywania remontów i inwestycji na terenach spółdzielczych graniczących z gminnymi.
  2. Rozpatrywanie wniosków, sugestii i opinii zgłaszanych przez spółdzielnie dotyczących spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.
  3. Przygotowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy XVI w powyższych sprawach.li>
  4. Współpraca z innymi komisjami Rady Dzielnicy XVI.
Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)