Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi

Skład komisji:

  1. Pawiński Zdzisław - Przewodniczący
  2. Buczkowski Andrzej
  3. Dziedzic Magdalena
  4. Permus Marcin

Przedmiot działania komisji:

  1. Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi z terenu dzielnicy w zakresie wykonywania remontów i inwestycji na terenach spółdzielczych graniczących z gminnymi.
  2. Rozpatrywanie wniosków, sugestii i opinii zgłaszanych przez spółdzielnie dotyczących spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.
  3. Przygotowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy XVI w powyższych sprawach.
  4. Współpraca z innymi Komisjami Rady Dzielnicy XVI.