Komisja ds. Seniorów

Skład komisji:

  1. Kural Jan - Przewodniczący
  2. Buczkowski Andrzej
  3. Dziedzic Magdalena

Przedmiot działania komisji:

  1. Współpraca z MOPS Kraków.
  2. Zabiefanie o kursy dla seniorów, powyżej 65 roku życia.
  3. Tworzenie programów aktywizacji dla seniorów, powyżej 65 roku życia.
  4. Współpraca z Domami Kultury i Ośrodkami Kultury.
  5. Współpraca z RMK w zakresie działania Komisji