KOMISJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Skład komisji:

  1. Król Grzegorz - przewodniczący
  2. Aksamit Urszula
  3. Kochańska Izabela

Przedmiot działania komisji:

  1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  2. Przygotowanie i wdrożenie budżetu obywatelskiego na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce.
  3. Przeprowadzenie akcji informacyjnej nt. budżetu obywatelskiego.
  4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych.
  5. Ewaluacja budżetu obywatelskiego.
  6. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 27.03.2014 r. poz. 1852 z późn. zm.).
Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)