Galeria

Opłatek Seniorów z Bieńczyc

6 grudnia 2017:

6.12.2017 r. Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzej Buczkowski oraz radni Dzielnicy XVI Magdalena Dziedzic i Wiesław Szczurek uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym PZEiR Koła nr 23, które sfinansowała Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce, a które dzięki uprzejmości Pani Barbary Brewczyńskiej Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 zostało przygotowane i odbyło się w tym właśnie miejscu.