Galeria

Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków”

4 października 2017:

W dniu 4.10.2017 r. w biurze Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce odbyło się Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego pn. Bezpieczny Kraków, które prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy Andrzej Buczkowski. W spotkaniu uczestniczyli radni Bieńczyc: Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Marcin Permus, Członkowie Zarządu: Magdalena Dziedzic, Piotr Dominik, Alina Nowicka oraz Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Zofia Strojek, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi Zdzisław Pawiński, a także zaproszeni goście: Jerzy Mądrzyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa, Robert Witwicki - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Janusz Jędrzejewski - Kierownik Oddziału III Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Mariusz Ceremuga - Kierownik Referatu Dzielnicowych z Komisariatu VII Policji wraz z dzielnicowymi, mł. brygadier Robert Krakowski ze Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie, Ewa Wiśniewska Sobel - Prezes Kancelarii Mediacyjnej Ewa W. Sobel, Daria Misztoft, Renata Kosela - Program Aktywności Lokalnej "Złota Jesień", Andrzej Janusz - Wiceprezes SM "Victoria", Dorota Kłosińska - SM "Bieńczyce", Piotr Opozda - mieszkaniec os. Wysokiego.