Bezpłatne porady prawne

Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce nawiązał kontakt z Kancelarią Mediacyjną Ewa W. Sobel. Dzięki temu co miesiąc można skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez zawodowego mediatora sądowego i pozasądowego. Porady będą udzielane w biurze Rady Dzielnicy na os. Kalinowym 4 w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 13.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym bądź telefonicznym, Tel.: 12 641 4567.