Obłoki pary wodnej nad nowym kominem elektrociepłowni

Krakowska Elektrociepłownia rozpoczyna eksploatację instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS). Do absorbera płyną spaliny, które po oczyszczeniu w formie obłoku pary wodnej unoszą się nad nowym kominem.

Od 1 stycznia 2016 roku, Elektrociepłownia jest zobowiązana do przestrzegania nowych, znacznie ostrzejszych norm środowiskowych dotyczących emisji do atmosfery i nowe instalacje są niezbędne do dalszego jej funkcjonowania.

Dzięki zabudowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, emisje tlenków siarki zmniejszyły się pięciokrotnie, a tlenków azotu trzykrotnie. Zmniejszyła się również pięciokrotnie ilość emitowanego do atmosfery pyłu. Zwłaszcza ten ostatni parametr pokazuje wysiłki krakowskiej elektrociepłowni w walce z wyjątkowo mocno zanieczyszczonym w tym zakresie powietrzem w Krakowie. Na nowe instalacje krakowska elektrociepłownia wydała około 650 milinów złotych.

Po zakończeniu testów i przełączeniu w 2016 roku wszystkich bloków na nową instalację Elektrociepłownia rozpocznie proces rozbiórki jednego z dotychczasowych kominów. Powinien on zniknąć z krakowskiego krajobrazu do końca przyszłego roku.

Więcej szczegółów na temat inwestycji można znaleźć w prezentacji przygotowanej przez Elektrociepłownię.