Alina Nowicka, Członek Zarządu

Wykształcenie wyższe - mgr inż. WSR obecnie Uniwersytet Rolniczy, Studium Pedagogiczne-nauczyciel chemii (w liceach).

Reprezetuje okręg wyborczy nr 1
Osiedle Kościuszkowskie 2, 3, 4, 5, 5D, 5E, 5F, 5G, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12A

Działalność w komisjach:

  • Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych

Dyżur w biurze Rady: Dyżur w Bibliotece os. Kościuszkowskie 5 w piątek w godz. 17.00 do 17.45 po uzgodnieniu telefonicznym

Telefon: 509 301 496

Adres e-mail: a.n.alinanowicka[at]wp.pl

Moje zamierzenia:

  • wziąć pełną odpowiedzialność za harmonijny rozwój naszych "małych Ojczyzn";
  • przeciwdziałać budowie bloku wielorodzinnego na działkach 54/7 obr.7 i 271 obr.7 Nowa Huta przy ul. Uniwersalu Połanieckiego w Krakowie;
  • doprowadzić do rewitalizacji zieleni na os. Kościuszkowskim i w okolicy;
  • poczynić starania w celu zorganizowania Klubu Integracyjnego, aby osoby niepełnosprawne, emeryci, młodzież i dzieci nie czuły się opuszczone;
  • zadbać o zorganizowanie bezpłatnego kursu obsługi komputera dla emerytów i rencistów.