Bezpłatne porady prawne

W biurze Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce na os. Kalinowym 4 można uzyskać bezpłatne porady prawne, których udziela radca prawny mgr Piotr Dominik – członek Zarządu Dzielnicy XVI. Dyżur radcy prawnego w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 17.00

Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce nawiązał kontakt z Kancelarią Mediacyjną Ewa W. Sobel. Dzięki temu co miesiąc można skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez zawodowego mediatora sądowego i pozasądowego. Porady będą udzielane w biurze Rady Dzielnicy na os. Kalinowym 4 w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 13.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym bądź telefonicznym, Tel.: 12 641 4567.


Centrum Aktywności Seniorów w Bieńczycach


Zaproszenie na sesję Rady Dzielnicy

XXXIV sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce odbędzie się w dn. 27 kwietnia 2017 r. - czwartek o godz. 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce os. Kalinowe 4.

Projekt porządku obrad

Projekty uchwał