WAKACYJNE REMONTY ULIC W BIEŃCZYCACH

Rozpoczął się ostatni miesiąc nauki. Niedługo wyjedziemy na upragnione urlopy, a wtedy drogowcy wykonają remonty nakładkowe ulic w Bieńczycach, o które wielokrotnie wnioskowali mieszkańcy, zgłaszając zły stan nawierzchni jezdni. Rada Dzielnicy z własnych środków wykonuje remonty chodników, placówek oświatowych, doposaża ogródki jordanowskie, natomiast nie ma możliwości sfinansowania remontów nawierzchni jezdni, gdyż ich koszt przekracza skromny budżet dzielnicy. Dzięki staraniom Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce z przewodniczącym Andrzejem Buczkowskim na czele, przy wsparciu radnych miejskich i dzielnicowych udało się pozyskać środki z budżetu Krakowa na wykonanie remontu nawierzchni: al. Andersa, ul. Broniewskiego, ul. Szajnowicza-Iwanowa, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Pokrzywki oraz ulic Lawendowej, Łopackiego i Nad Dłubnią. — Aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze, remonty będą wykonywane stopniowo, a ulice zamykane pojedynczo. Wszystko w czasie wakacji, kiedy jest mniejsze natężenie ruchu w mieście. Organizacja ruchu na czas remontu będzie uzgodniona z Policją — wyjaśnia przewodniczący Andrzej Buczkowski. W czasie wykonywania nakładki asfaltowej na jezdniach nie będzie również możliwości parkowania na ww. ulicach. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia, ale dzięki wykonaniu remontów ulegną poprawie bezpieczeństwo i estetyka dróg. Od 1 lipca ulegnie również zmianie organizacja ruchu na rondzie Kocmyrzowskim. Ma zostać przywrócony ruch tramwajów w kierunku Wzgórz Krzesławickich, natomiast rozpocznie się remont torowiska w stronę Mistrzejowic i zostanie wyłączony ruch w tym kierunku. Będzie kursować autobusowa komunikacja zastępcza, a od 1 września tramwaje mają powrócić na swoje stałe trasy.

Magdalena Dziedzic

Bezpłatne porady prawne

W biurze Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce na os. Kalinowym 4 można uzyskać bezpłatne porady prawne, których udziela radca prawny mgr Piotr Dominik – członek Zarządu Dzielnicy XVI. Dyżur radcy prawnego w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 17.00

Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce nawiązał kontakt z Kancelarią Mediacyjną Ewa W. Sobel. Dzięki temu co miesiąc można skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez zawodowego mediatora sądowego i pozasądowego. Porady będą udzielane w biurze Rady Dzielnicy na os. Kalinowym 4 w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 13.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym bądź telefonicznym, Tel.: 12 641 4567.


Centrum Aktywności Seniorów w Bieńczycach


Aktualności – Lato 2017

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca


Bohaterowie naszej dzielnicy


Bulwart Sztuki - Teatr Łaźnia Nowa

Spotkajmy się na polu

Kiedy nadchodzi pełnia wiosennego czasu i słońce wychodzi zza chmur, każdy zaczyna marzyć i planować wakacyjny odpoczynek. Zanim jednak nadejdzie upragniony czas wakacji, korzystając z pogody, chętniej opuszczamy nasze miękkie kanapy, by wystawić twarze do słońca i zaczerpnąć trochę energii. A gdyby tak połączyć wiosenno-letnie spacerowanie z doskonałą rodzinną zabawą? Taką możliwość dają przedwakacyjne inicjatywy pod chmurką, na które zapraszają Kluby Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. Więcej informacji.


„Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”Zaproszenie na sesję Rady Dzielnicy

XXXVI sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce odbędzie się w dn. 22 czerwca 2017 r. - czwartek o godz. 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce os. Kalinowe 4.

Projekt porządku obrad

Projekty uchwał